RAČUNARI

  • ONLINE KATALOG
  • KONFIGURACIJE PO ŽELJI
  • SVA PRATEĆA OPREMA I KABLOVI
  • FISKALNE KASE I ŠTAMPAČI

  • HCP - MADE IN SERBIA
  • PUPIN TELEKOM (samo servis)
  • SVA PRATEĆA OPREMA I KABLOVI